SFI
Helista: 655 6100 Saada e-mail: info@sfi.ee Skype us:  
         
 

Küsi pakkumist

Maksude konsultatsioonid

 

KKK

Milleks kasutatakse offshore firmasid?

Offshore firmade põhiline kasutusala on piiriülene kaubandus ja varahaldus. Eksport-import tehingute puhul esinevad offshore firmad vahendajana, mis võimaldab osa kasumist jätta vahendajale. Mõningatel juhtudel võivad välismaised partnerid eelistada kauplemist offshore firmade kaudu, eriti siis, kui riikidevahelised poliitilised suhted pole head (Venemaa – Balti riigid) või esineb piiranguid valuutaarveldustes (Valgevene).

Varahalduses kasutatakse offshore firmasid põhiliselt konfidentsiaalsuse tagamiseks. Offshore firmad või soodsa maksumääraga maade firmad võivad esineda aktsionäridena kõrge maksumääraga maade firmades ja saada soodsamalt dividende, kasutades topeltmaksustamise vältimise lepingutes ette nähtud soodustusi.

Traditsiooniliselt registreeritakse suur osa laevu ja jahte offshore firmasid asutavatesse maadesse.

Mida on tarvis offshore firma omandamiseks?

Kõigepealt on tarvis valida riik ja firma nimi. Riigi valimiseks on soovitav kasutada meie konsultandi abi.  Mõnede riikide puhul on võimalik nime valida valmisfirmade nimekirjast. Alati on võimalik asutada offshore firma ka oma originaalse nimega. Hind sellest ei sõltu. Volituse valmistamiseks on tarvis volitatud isiku passikoopiat ja aadressi. Pangaarve avamiseks on täiendavalt tarvis ühte soovituskirja pangalt, kus kliendil on juba arve arvatud, samuti koduse aadressi kinnitust, milleks sobib mingi kommunaalarve (utility bill).

Kui kaua aega võtab offshore firma asutamine?

Panama riiulifirma on võimalik saada ühe päeva jooksul. Tavaliselt võtab uue firma asutamine ja volituse valmistamine aega 2-3 nädalat. Ka teiste riikide (peale Panama) riiulifirmade puhul võtab volituse valmistamine ja dokumentide ettevalmistamine umbes 2 nädalat.

Milleks on tarvis nominaaldirektoreid ja aktsionäre?

Paljudes riikides kehtib reegel, et kui firmat juhitakse antud riigist, siis muutub ta selles riigis residendiks, koos registreerimiskohustuse ja aruandlusega. Seetõttu pole sageli otstarbekas olla offshore firma direktoriks, vaid usaldada see nominaaldirektorile. Nominaaldirektor paikneb riigis, kus sellist kohustust ei teki.  Ka offshore firma aktsionäriks olek põhjustab paljudes riikides registreerimiskohustuse ning vajaduse deklareerida isegi jaotamata kasum.

Kuidas ma saan usaldada firma nominaaldirektori ja aktsionäri kätte?

Pakume nominaaldirektoreid ja –aktsionäre, kelle usaldusväärsus on kontrollitud ja kelle eest võime vastutada.  Nominaaldirektor väljastab kuupäevata ametist loobumise kirja, millele kuupäeva lisamisel on ta ametist vabatahtlikult loobunud. See võimaldab vajadusel nominaaldirektori vallandada, ka tagantjärgi. Firmat juhib tegelikult klient täisvolituse abil, millega võib avada ja juhtida pangaarveid, sõlmida lepinguid jne. Nominaalidirektor ei pruugi isegi teada, kus on firma pangaarve avatud. Nominaaldirektoril puudub õigus käsutada firma pangarvet.

Nominaalaktsionär hoiab firma aktsiaid usalduse deklaratsiooni alusel (Deed of Trust), kus ta deklareerib varalise huvi ja õiguste puudumist firma varade suhtes ning kohustub toimima vaid tegeliku omaniku juhiste kohaselt.

Milleks on tarvis Apostille?

Välismaal allkirjastatud dokumentidele vajatakse pankades ja muudes ametiasutustes kinnitust, et need on allkirjastatud selleks volitatud isikute poolt. Tavaliselt kinnitab need allkirjad kohalik notar. Notari õiguspädevust kinnitab omakorda antud riigi välisministeeriumi või muu volitatud asutuse poolt välja antud Apostille, mis kujutab endast kas vormikohast kleebist või pitsatijäljendit. Suur osa maailma riikidest on ühinenud rahvusvahelise konventsiooniga, mis tunnistab Apostille’ ga kinnitatud dokumentide õiguspädevust ja neid pole tarvis enam kusagil rohkem kinnitada.

Millised on offshore firma ülalpidamiskulud?

Esimese aasta ülalpidamiskulud on juba arvatud asutamispaketi hulka. Kui firma vajab raamatupidamisteenust (Suurbritannia, Küpros), siis tuleb selle eest tasuda täiendavalt. Alates teisest aastast tuleb tasuda fikseeritud aastamaks, mille suurus on erinevatel riikidel erinev. Sinna hulka kuulub riigilõiv, kohaliku registreeritud agendi tasu, tasu varidirektorile ja –aktsionärile. Pangad või muud ametiasutused võivad nõuda värsket volikirja või registri väljavõtet. Nende eest tasutakse eraldi. 

Kas offshore firmal on võimalikud esitajaaktsiad?

Põhimõtteliselt on esitajaaktsiad võimalikud mõningate riikide firmade puhul nagu näiteks Panama ja Belize. Samal ajal peab firma kohalik registreeritud agent teadma, kelle käes on esitajaaktsiad. Ka pangad sageli keelduvad avamast arveid esitajaaktsiatega firmadele. See teeb nende kasutamise üsna mõttetuks. Selle asemel on konfidentsiaalsuse tagamiseks soovitav kasutada nominaalaktsionäri.

Millal peab offshore firmat pikendama?

Offshore firmasid pikendatakse aasta möödumisel selle omandamisest. Pikendustasu on tarvis riigilõivu maksmiseks, samuti registreeritud agendi ja nominaaldirektori/aktsionäri tasudeks.

Kui firmat ei pikendata õigeaegselt, suureneb riigilõiv 25-100%. Kui riigilõivu ei tasuta aasta jooksul pärast tähtaega, kustutatakse firma registrist. Offshore firmat saab taastada vajaduse korral kuni 5 aasta möödumisel kustutamisest. Sel juhul tuleb tasuda taastamistasu ja aastamaksud tagantjärgi kõikide tasumata aastate eest. Kui firma on pikendamata, ei väljastata uusi volitusi ega pole võimalik registrist saada sertifikaati firma hea seisu kohta.

Mida peab tegema, kui offshore firmat enam ei vajata?

Kui offshore firmat ei pikendata (ei tasuta aastamaksu), siis kustutatakse ta registrist aasta pärast. On võimalik ka firmat ametlikult likvideerida. See protseduur on tasuline ja võtab aega mõnest kuust kuni aastani, sõltuvalt riigist.

 
  Copyright © 2011 SFI - Оффшорные компании WSI World WSI Internetiturundus