SFI
Helista: 655 6100 Saada e-mail: info@sfi.ee Skype us:  
         
 

Küsi pakkumist

Maksude konsultatsioonid

 

Belize

Offshore firma Belizes – see on teie rahvusvahelise äri jaoks soodne lahendus. Firma loomise ja teenindamisega seotud madalad kulutused ning maksude maksmise kohustuse puudumine võimaldab teil kulusid mitu korda vähendada.

HINNAD ALATES 1020 EUR

1. ÜLDANDMED BELIZE KOHTAOffshore firma Belizes

Belize on iseseisev riik ja kuulub Briti Rahvaste Ühendusse. Belize sai Ühendkuningriigistsõltumatuks 1981. aastal.

      •    Belize asukoht – Kesk- Ameerika kirdeosa.
      •    Riigi elanikkond - 215 000inimest.
      •    Riigi kogupindala - 23 000 km².
      •    Riigikeel – inglise keel.
      •    Rahaühik – Belize dollar (BZ$).
Tänapäeval on Belize üks populaarsemaid offshore keskusi maailmas.

2. OFFSHORE FIRMA BELIZES REGISTREERIMISE EELISED

      •    Firma registreerimise madal maksumus.
      •    Aruandlus pole nõutav.
      •    Maksimaalne konfidentsiaalsus.
      •    Nominaalteeninduse kasutamise võimalus.

3. BELIZE OFFSHORE FIRMADELE ESITATAVAD NÕUDED

Offshore firmad ei saa osutada teenuseid Belize elanikele ega omada Belizes kinnisvara.Samuti on kehtestatud piirangud firmade nimedes selliste sõnade kasutamiseksnagu "Bank", "Insurance Company", "Trust","Royal".

4. AKTSIONÄRID

* vähemalt 1 füüsiline või juriidiline isik (lubatud ka esitajaaktsiad).

5. DIREKTORID

      •    Firma eksisteerimiseks on vajalik ainult üks direktor. Offshore firma direktoriks võib olla Belize mitteresident, nii füüsiline kui ka juriidiline isik.
      •    Võimalus kasutadanominaaldirektori ja –aktsionäri teenuseid.

6. ARUANDLUS

* pole nõutav

7. AKTSIAD

      •    Aktsiakapital ei pea olema ära makstud.
      •    Aktsiad võivad olla välja antud nominaalväärtusega või ilma.
      •    Aktsiad võivad olla välja antud esitajale mis tahes valuutas koos teisele isikule üleandmise õigusega.
      •    Vajalik on vaid üks aktsionär.Aktsionäril võib olla ükskõik millise riigi kodakondsus, ja ta võib olla füüsiline või juriidiline isik.
      •    Direktor ja aktsionär võivad olla üks ja sama isik.
      •    Konfidentsiaalsuse tagamiseks on võimalik nominaali kasutamine.

8. OFFSHORE FIRMA BELIZES REGISTREERIMISELE KULUV AEG

Kokku kulub Belizes offshore firma asutamisele 10-14 päeva, neist 1-2 päeva kulub registreerimisele, 2-3 notariaalsele kinnitamisele ja apostillimisele, ülejäänud päevad kuluvad volikirja ja teiste kaasnevate dokumentide ettevalmistamisele.


OFFSHORE FIRMA REGISTREERIMINE BELIZES KOOSNEB JÄRGMISTEST ETAPPIDEST:
      •    Offshore firma nime kontrollimine firmade registris.
      •    Dokumentide ettevalmistamine.
      •    Vajalike maksude tasumine.
      •    Firma inkorporeerimine registrisse.
      •    Notariaalne kinnitamine.
      •    Dokumentide kohaletoimetamine.

TELLIJA KÄSUTUSSE ANTAVAD DOKUMENDID:

      •    Memorandum and Articles of Association (Põhikiri ja asutamisleping).
      •    Appointment of First Director (Esimese direktori määramisotsus).
      •    Certificate of Incorporation (Inkorporeerimist kinnitav sertifikaat).
      •    Minutes of the First Meeting (Esimese koosoleku protokoll).
      •    Aktsiate sertifikaadid.
      •    Direktorite nimekiri.
      •    Aktsionäride nimekiri.
      •    Pitsat
      •    Nominaalteeninduse (täispakett) kasutamisel lisatakse apostillitud volikiri, usaldusdeklaratsioon nominaalaktsionärilt, ilma kuupäevata nominaaldirektori ametikohast loobumise kiri, allkirjastatud, kuid täitmata jäetud aktsiate üleandmise vorm.

BELIZES OFFSHORE FIRMA REGISTREERIMISE MAKSUMUS – ALATES 1020EUR (BAASPAKETT) *
*Offshore firma hind sisaldab riigilõive ja muid kulusid.


Võtke meiega juba täna ühendust!

Helistage telefonile +372 50 54 760 või saatke e-kiri aadressile info@s5i.com

 
  Copyright © 2011 SFI - Оффшорные компании WSI World WSI Internetiturundus