SFI
Helista: 655 6100 Saada e-mail: info@sfi.ee Skype us:  
         
 

Küsi pakkumist

Maksude konsultatsioonid

 

Nevis

Tänu firma asutamise ja selle teenindamise madalale hinnale on offshore firma Nevises väikese ja äsjaloodud rahvusvahelise äriettevõtte jaoks ideaalseks lahenduseks. Offshore firma on Nevises täielikult maksudest ja aruandlusest vabastatud.

HINNAD ALATES 1020 EUR

1. ÜLDANDMED NEVISE KOHTAOffshore Nevisis

Nevis on saar, mis kuulub Kariibi meres asuvate Tuulealuste saarte rühma. On Saint Kitts riigi osa ning Nevisel on selle koosseisust väljumise õigus.

Paikneb Saint Kittsi saarest kolme kilomeetri kaugusel lõuna suunas ning on eraldatud sellest Narrowsi väinaga, asub Puerto Ricost ligikaudu 350 km kagu suunas ja Antiguast 80 km lääne suunas.
      •   Elanikkond – ligikaudu 12 tuh inimest.
      •   Kogupindala - 93 km ².
      •   Ametlik keel – inglise keel.
      •   Rahaühik – Ida-Kariibi dollar (XCD).

2. OFFSHORE FIRMA NEVISES REGISTREERIMISE EELISED

      •   Firma asutamise madal maksumus ja väike aastamaks.
      •   Inglise keel on üheks riigikeeltest.
      •   Uus ja väga paindlik seadusandlus.
      •   Nominaalteeninduse kasutamise võimalus.
      •   Aruandluse esitamise nõude puudumine.
      •   Maksimaalne konfidentsiaalsus omanikele ja direktoritele.
      •   Puudub nõue omada resideerivat sekretäri.
      •   Seadusandlus ei piira kaubanduse korraldamist väljaspool riigipiire, piirangud puudutavad ainult ebaseaduslikku tegevust või tegevusvaldkondi, mis nõuavad vastavaid litsentse. Selliste tegevusvaldkondade hulka kuuluvad näiteks panga- ja kindlustusteenused.
      •   Firma ümberregistreerimise võimalus teistest jurisdiktsioonidest Nevisele, säilitades seejuures firma nime ja juriidilise järjepidevuse.

3. NEVISEL ASUVATELE OFFSHORE FRIMADELE ESITATAVAD NÕUDED

Kuna rahvusvahelised firmad (IBC) on offshore firmad, siis ei saa need omada Nevisel kinnisvara ega osutada teistele firmadele juriidilise aadressi osutamise teenuseid. Samuti on rahvusvaheliste firmadel keelatud mis tahes teenuste osutamine Nevise elanikele. Seadusandlusega on piiratud firmade ärinimedes järgmiste sõnade kasutamine: "Bank", "Insurance Company", "Trust","Royal".

4. AKTSIONÄRID

* vähemalt 1 füüsiline või juriidiline isik (lubatud on esitajaaktsiad).

5. DIREKTORID

      •   Nõutav on ainult üks direktor. Direktor võib olla ükskõik millise kodakondsusega ning ta võib olla füüsiline või juriidiline isik.
      •   Direktor ja aktsionär võivad olla üks ja sama isik.
      •   Konfidentsiaalsuse tagamiseks on olemas nominaali kasutamine võimalus.

6. ARUANDLUS

* pole nõutav

7. AKTSIAD

      •   Aktsiakapital ei pea olema ära makstud.
      •   Aktsiad võivad olla välja antud nominaalväärtusega või ilma.
      •   Aktsiad võivad olla välja antud esitajale mis tahes valuutas koos teisele isikule üleandmise õigusega.
      •   Vajalik on vaid üks aktsionär. Aktsionäril võib olla ükskõik millise riigi kodakondsus, ja ta võib olla füüsiline või juriidiline isik.
      •   Direktor ja aktsionär võivad olla üks ja sama isik.
      •   Konfidentsiaalsuse tagamiseks on võimalik nominaali kasutamine.

8. OFFSHORE FIRMA NEVISEL REGISTREERIMISELE KULUV AEG

Reeglina kulub Nevisel offshore firma registreerimisele 2-3 tööpäeva, 1-3 tööpäeva kulub notariaalsele kinnitamisele ja apostillimisele, 3-5 tööpäeva dokumentide kullerteenusega kohaletoimetamisele.


OFFSHORE FIRMA REGISTREERIMINE NEVISEL KOOSNEB JÄRGMISTEST ETAPPIDEST:
      •   Firma nime kontrollimine ja kinnitamine registris.
      •   Kõikide vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine (Memorandum and Articles of Association, mitmesugused resolutsioonid).
      •   Registreerimiseks vajalike riigilõivude ja maksude tasumine.
      •   Firma inkorporeerimine firmade registrisse.
      •   Notariaalne kinnitamine ja apostillimine (vajaduse korral).
      •   Kliendile kullerpostiga dokumentide saatmine (DHL, UPS).

ESITATAVAD DOKUMENDID:
      •   Certificate of Incorporation (Inkorporeerimist kinnitav sertifikaat).
      •   Memorandum and Articles of Association (Põhikiri ja asutamisleping).
      •   Appointment of First Director (Esimese direktori määramisotsus).
      •   Minutes of the First Meeting (Esimese koosoleku protokoll).
      •   Aktsiate sertifikaadid.
      •   Direktorite nimekiri.
      •   Aktsionäride nimekiri.
      •   Pitsat.

Nominaalteeninduse (täispakett) kasutamisel lisatakse apostillitud volikiri, usaldusdeklaratsioon nominaalaktsionärilt, ilma kuupäevata nominaaldirektori ametikohast loobumise kiri, allkirjastatud, kuid täitmata jäetud aktsiate üleandmise vorm.

Baaspaketis on apostillitud inkorporeerimist tõendav sertifikaat, põhikiri ja asutamisleping, esimese direktori kohalemääramisotsus.

OFFSHORE FIRMA REGISTREERIMISE MAKSUMUS NEVISEL – ALATES 1020 EUR (BAASPAKETT)*

 * Firma hind sisaldab kõiki esimesel aastal tasutavaid riigilõive ja muid kulusid.


Võtke meiega juba täna ühendust!

Helistage telefonile +372 50 54 760 või saatke e-kiri aadressile info@s5i.com

 
  Copyright © 2011 SFI - Оффшорные компании WSI World WSI Internetiturundus