SFI
Helista: 655 6100 Saada e-mail: info@sfi.ee Skype us:  
         
 

Küsi pakkumist

Maksude konsultatsioonid

 

Seišellid

Tänu mõõdukale hinnale ja teeninduse maksumusele on offshore firma Seišellidel ideaalne lahendus noorele rahvusvahelise äriga tegelevale väikeettevõttele. Seišelli saartel on teie offshore firma maksude maksmisest ja aruannete esitamise kohustusest vabastatud.

HINNAD ALATES 1020 EUR

1. ÜLDANDMED SEIŠELLI SAARTE KOHTAoffshore firma Seišellidel

Seišelli Vabariik on India ookeanis paiknev saareriik, mis asub ekvaatorist lõunas ja Madagaskarist põhja pool. Seišelli saared saavutasid sõltumatuse Suurbritanniast 1981 aastal.      

      •   Saarte elanikkond – ligikaudu 84 tuh inimest.
      •   Saarte kogupindala - 455 km².
      •   Riigikeeled – prantsuse ja inglise keel.
      •   Rahvusvaluuta – Seišelli ruupia (SCR).

2. OFFSHORE FIRMA SEIŠELLI SAARTEL REGISTREERIMISE EELISED

      •   Firma asutamise madal maksumus.
      •   Inglise keel on üheks riigikeeltest.
      •   Uus ja arenev seadusandlus.
      •   Tellija võib kasutada nominaalteenindust.
      •   Seišellidel puuduvad nõuded aruandluse esitamiseks.
      •   Privaatsuspoliitika tellijatele, omanikele ja direktoritele.
      •   Puuduv vajadus omada resideerivat sekretäri.
      •   Seišellide seadusandlus ei piira kaubanduse korraldamist väljaspool riigipiire.
Piirangud puudutavad ainult ebaseaduslikku tegevust või tegevusvaldkondi, mis nõuavad vastavaid litsentse. Selliste tegevusvaldkondade hulka kuuluvad näiteks panga- ja kindlustusteenused.

3. SEIŠELLI SAARTEL ASUVATELE OFFSHORE FIRMADELE ESITATAVAD NÕUDED

Offsore firma ei saa omada Seišelli saartel kinnisvara. Samuti on Seišelli saartel asuvatel offshore firmadel seadusega keelatud saarte elanikele teenuste osutamine. Samuti on seadusandlusega piiratud firmade ärinimedes järgmiste sõnade kasutamine: "Bank", "Insurance Company", "Trust","Royal".

4. AKTSIONÄRID

Vastavalt Seišellide seadusandlusele on aktsionäride minimaalne arv: üks füüsiline või juriidiline isik.

5. DIREKTORID

      •   Vastavalt seadusele on nõutav ainult üks direktor. Direktoriks võib olla ükskõik millise riigi kodanik, samuti võib selleks olla juriidiline või füüsiline isik.
      •   Direktor ja aktsionär võivad olla üks ja sama isik.
      •   Suurema privaatsuse tagamiseks on olemas nominaali kasutamise võimalus.

6. ARUANDLUS

Aruandluse pidamist ei nõuta.

7. AKTSIAD

      •   Aktsiakapital ei pea olema ära makstud.
      •   Aktsiad võivad olla välja antud nominaalväärtusega või ilma.
      •   Aktsiad võivad olla välja antud esitajale mis tahes valuutas koos teisele isikule üleandmise õigusega.
      •   Vajalik on vaid üks aktsionär. Seaduse kohaselt võib aktsionär olla ükskõik millise riigi kodanik ja ta võib olla füüsiline või juriidiline isik.
      •   Direktor ja aktsionär võivad olla üks ja sama isik.
      •   Konfidentsiaalsuse tagamiseks on võimalik nominaali kasutamine.

8. OFFSHORE FIRMA SEIŠELLI SAARTEL REGISTREERIMISELE KULUV AEG

Seišellidel võib offshore firma registreerimisele kuluda üks kuni kaks päeva. 4-8 päeva kulub notariaalsele kinnitamisele, apostillimisele ja dokumentide kullerpostiga tellijale kohaletoimetamisele.


Offshore firma registreerimine Seišelli saartel koosneb järgmistest etappidest:        

      •   Registrisse kantava offshore firma nime läbivaatamine ja aktsepteerimine.
      •   Registreerimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine.
      •   Registreerimiseks vajalike riigilõivude ja maksude tasumine.
      •   Uue offshore firma firmade registrisse sissekandmine.
      •   Vajadusel võimaldatakse notariaalne kinnitamine ja apostillimine.
      •   Tellijale kullerpostiga vajalike dokumentide saatmine.

Tellija käsutusse antavad dokumendid:      

      •   Certificate of Incorporation (Inkorporeerimist kinnitav sertifikaat).
      •   Memorandum and Articles of Association (Põhikiri ja asutamisleping).
      •   Appointment of First Director (Esimese direktori määramisotsus).
      •   Minutes of the First Meeting (Esimese koosoleku protokoll).
      •   Aktsiate sertifikaadid.
      •   Direktorite nimekiri.
      •   Aktsionäride nimekiri.
      •   Pitsat.
      •   Nominaalteeninduse (täispakett) kasutamisel lisatakse apostillitud volikiri, usaldusdeklaratsioon nominaalaktsionärilt, ilma kuupäevata nominaaldirektori ametikohast loobumise kiri, allkirjastatud, kuid täitmata jäetud aktsiate üleandmise vorm.
Baaspaketis on apostillitud inkorporeerimist tõendav sertifikaat, põhikiri ja asutamisleping, esimese direktori kohalemääramisotsus.

SEIŠELLI SAARTEL OFFSHORE FIRMA REGISTREERIMISE MAKSUMUS – ALATES 1020 EUR (BAASPAKETT)*

  * Firma hind sisaldab kõik esimesel aastal tasutavaid riigilõive ja muid kulusid.


Võtke meiega juba täna ühendust!

Helistage telefonile +372 50 54 760 või saatke e-kiri aadressile info@s5i.com

 
  Copyright © 2011 SFI - Оффшорные компании WSI World WSI Internetiturundus