SFI
Helista: 655 6100 Saada e-mail: info@sfi.ee Skype us:  
         
 

Küsi pakkumist

Maksude konsultatsioonid

 

Suurbritannia

Tänu lihtsale asutamisprotseduurile, mõõdukale hinnale ja odavale teenindusele, on firma Suurbritannias heaks lahenduseks neile, kes vajavad soliidset Euroopa firmat.

HINNAD ALATES 1700 EUR

1. ÜLDANDMED SUURBRITANNIA KOHTAfirma Suurbritannias

Suurbritannia (Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik) – on üks suuremaid Euroopa riike. Suurbritannia on ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige. Valitsemisvorm – parlamentaarne monarhia. London on üks suuremaid Euroopa linnu ning ülemaailmse tähtsusega finants- ja majanduskeskus.
      •    Riigi elanikkond – ligikaudu 62 mln inimest.
      •   Territoorium – 243 610 km².
      •   Riigikeel – inglise keel.
      •   Ametlik rahaühik – naelsterling (GBP).

2. FIRMADE TÜÜBID SUURBRITANNIAS

Pakume 3 tüüpi firmasid Suurbritannias:       

      •   firma ärinime lõpus on Limited (piiratud vastutusega kinnine aktsiaselts).
      •   firma ärinime lõpus on LLP (Limited Liability Partnership).
      •   Šoti LP (Limited Partnership).

3. LIMITED TÜÜPI FIRMA KASUTAMINE

Antud firma tüüp on Suurbritannias kasutatavatest kõige tavalisem. Firmal peab olema vähemalt üks direktor (ainult füüsiline isik) ja vähemalt üks aktsionär (võib olla kas füüsiline või juriidiline isik). Neil võib olla ükskõik milline kodakondsus. Võimalik on nominaalteeninduse kasutamine, kuna Suurbritannia firmade register on avalik.
Firmal on Suurbritannias aadress, kuhu saab posti saata. Limited firma on maksukohustuslane ja peab üks kord aastas esitama raamatupidamisaruande. Pakume oma inglise raamatupidaja teenuseid.
Firma maksab puhaskasumilt tulumaksu 20%. Firma võib töötada agendiskeemi järgi, olles offshore firma agendiks ja saades puhaskasumilt 5% agenditasu. See on firma puhaskasum, mille pealt tuleb maksta tulumaksu. Limited firmat loetakse Suurbritannia residendiks, kui maksab seal makse ja direktor on kohalikuks residendiks. Vajaduse korral võib selline firma saada maksuametilt residendi sertifikaadi. Mingisuguseid piiranguid kaubandusega tegelemiseks Suurbritannias või väljaspool selle piire ei ole kehtestatud, välja arvatud ebaseaduslikud tegevused või tegevusalad, mis nõuavad täiendavat litsenseerimist, nagu näiteks: luba panga- või kindlustusteenuste osutamiseks.

4. LLP TÜÜPI FIRMADE KASUTAMINE

Limited Liability Partnership (LLP) – see on partnerlus, kus on vähemalt kaks partnerit, kelleks võivad olla ükskõik millise kodakondsusega füüsilised või juriidilised isikud. Eripäraks on asjaolu, et firma ise ei maksa tulumaksu. Tulumaksu peavad maksma partnerid, kui nad saavad firma tegevusest tulu.
Partneritena on võimalik kasutada kahte offshore nominaalfirmat, kes ei ole Suurbritannias maksuresidentideks. Sellisel juhul on firma sisuliselt maksuvaba. Vaatamata maksuvaba firma staatusele peab firma üks kord aastas esitama raamatupidamise aruande. Pakume meie inglise raamatupidaja teeneid teenuseid.
Kuna firma ei maksa Suurbritannias makse, siis tal puudub residendi staatus. Kuid ta saab takistamatult tegutseda väljaspool Suurbritannia piire.

5. ŠOTI LP KASUTAMINE

Šoti LP (Limited Partnership) on struktuurilt analoogiline LLPga. Eripäraks on asjaolu, et firma ise ei maksa tulumaksu, kui osanikeks ei ole Suurbritannia residendid. Igal aastal tuleb esitada vaid lühike Tax Return. Kuna firma ei maksa Suurbritannias makse, siis tal puudub residendi staatus. Kuid ta saab takistamatult tegutseda väljaspool Suurbritannia piire.

6. FIRMA SUURBRITANNIAS REGISTREERIMISELE KULUV AEG

Reeglina kulub Suurbritannias firma registreerimisele 2-4 tööpäeva, 3-5 tööpäeva kulub notariaalsele kinnitamisele ja apostillimisele, 3-5 tööpäeva dokumentide kullerteenusega kohaletoimetamisele. Lisatuse eest on võimalik kiirendatud korras asutamisprotseduur „same day” ja apostillimine.

7. SUURBRITANNIAS ASUTATUD FIRMA EELISED

      •   Mainekas Euroopa riik, arvukalt topeltmaksustamist vältivaid lepinguid.
      •   Limited firma puhaskasumi arvestamisel on võimalik kasutada agendilepingut.
      •   LLP ja LP tüüpi firmad saavad töötada offshore režiimis.
      •   Põhikirjakapitali suurus võib olla ainult 1 naelsterling.
      •   Firmade lihtne ja kiire asutamine ning likvideerimine.
      •   Puudub resideeriva direktori kohalemääramise vajadus.
      •   Võimalus kasutada nominaaldirektorit ja –aktsionäri.

8. SUURBRITANNIAS ASUTATUD FIRMADE PUUDUSED

      •   Limited ja LLP tüüpi firmad on kohustatud esitama finantsaruandeid.
      •   Trahvisanktsioonid finantsaruande esitamisega hilinemise korral.


FIRMA REGISTREERIMINE SUURBRITANNIAS KOOSNEB JÄRGMISTEST ETAPPIDEST: 

      •   Firma ärinime kontrollimine ja kinnitamine firmade registris.
      •   Kõigi vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine.
      •   Registreerimiseks vajalike lõivude ja maksude tasumine.
      •   Firma inkorporeerimine firmade registrisse.
      •   Notariaalne kinnitamine ja apostillimine.
      •   Dokumentide kohaletoimetamine kliendile.

KLIENDI KÄSUTUSSE ANTAVAD DOKUMENDID:
      •   Certificate of Incorporation.
      •   Memorandum and Articles of Association.
      •   LLP ja LP tüüpi firmadel on selle asemel Partnerhip Agreement (Partnerlusleping).
      •   Appointment of Director (Esimese direktori kohalemääramisotsus).
      •   Minutes of the First Meeting (Esimese koosoleku protokoll).
      •   Aktsiate sertifikaadid.
      •   Pitsat.
      •   Täispaketi ostmisel ja nominaalteeninduse kasutamisel lisanduvad järgmised dokumendid: apostillitud volikiri, usaldusdeklaratsioon nominaalaktsionärilt ja aktsiate üleandmise allkirjastamata vorm.

FIRMA REGISTREERIMISE MAKSUMUS SUURBRITANNIAS – ALATES 1700 EUR (BAASPAKETT)*

 *Kõik firma esimese tegevusaasta riigilõivud ja muud kulud, välja arvatud raamatupidamistoega seotud kulutused, sisalduvad firma hinnas.   


Võtke meiega juba täna ühendust!

Helistage telefonile +372 50 54 760 või saatke e-kiri aadressile info@s5i.com

 
  Copyright © 2011 SFI - Оффшорные компании WSI World WSI Internetiturundus